Skrivande

Marie Kronmarker ©, marie@journalistjouren.se

Skrivande - hitta lust och nya vägar

Mina skrivkurser vänder sig till erfarna skribenter som vill utveckla sitt sätt att berätta med ord, kanske har tröttnat på sina formuleringar eller sin stil, vill hitta nya vägar, testa gränser och inte minst återuppväcka skrivlusten.

 

Skrivövningar varvas med samtal och reflektioner kring det skrivna.

 

Kursernas längd kan variera från en dag till ett par veckor eller sträcka sig över längre tid och delvis ske på distans. Allt skräddarsys i samarbete med beställare.

  • Perception – iakttagelse- och uttrycksförmåga
  • Tilltal och tonläge i texten
  • Perspektiv, vinkel och genrer, plattformar
  • Gestaltning kontra redovisning
  • Flödesskrivande och stram struktur
  • Berättarteknik och dramaturgi

 

  • Jag gör också speciella kurser i porträttskrivande, där det ingår träning i konsten att intervjua.

Övningarna kan handla om: