Coachning

Marie Kronmarker ©, marie@journalistjouren.se

Jag jobbar med:

Coachning – att utmana och uppmuntra

För mig är coachning i första hand ett förhållningssätt som handlar om att hysa och visa tillit till andras förmåga och att i bästa mening vilja den andre väl. Men det är också en metod som går ut på att vara närvarande, lyssna, visa förväntningar, ställa nyfikna och ibland utmanande frågor och att uppmuntra.På en redaktion kan coachning vara verksamt när man ska utveckla idéer, möta nya utmaningar, lösa problem eller säkra kvalitet och ge feedback på det som görs.

 

 

  • Arbetsledning och redaktionskultur
  • Individuell skrivcoachning och feedback på distans
  • Coachning ingår också i skrivkurserna, när de sträcker sig över mer än en dag.